Relevant markedsføring

God og effektiv markedsføring er ikke avhengig av et stort budsjett.
Det krever derimot markedsinnsikt, en helhetlig strategi og målrettet satsing. Viktige stikkord er relevans, tydelighet og gjenkjennelighet, som er helt avgjørende for å nå frem i dagens informasjonsoverflod.

Konsense kan være en støttespiller, pådriver og bidragsyter i prosessen med å gjøre markedsføringen i din virksomhet så relevant og effektiv som mulig.

Mer om Konsense

Tjenester

Innsikt

Markedsanalyse,
kundeanalyse,
skrivebordundersøkelser


Strategi

Bedriftsidentitet,
strategi,
merkevarebygging


Design & innhold

Innholdsmarkedsføring,
visuell profil,
layout, bilderedigering


Arrangementer

kundearrangenter, bedriftsinterne samlinger, messer & utstilinger


Konsense holder til i Bergen:


930 16 586
Olsvikveien 315 • 5184 Olsvik