Relevant markedsføring

God og effektiv markedsføring er ikke avhengig av et stort budsjett.
Det krever derimot markedsinnsikt, en helhetlig strategi og målrettet satsing. Viktige stikkord er relevans, tydelighet og gjenkjennelighet, som er helt avgjørende for å nå frem i dagens informasjonsoverflod.

Konsense kan være en støttespiller, pådriver og bidragsyter i prosessen med å gjøre markedsføringen i din virksomhet så relevant og effektiv som mulig.

Mer om Konsense

Tjenester

Innsikt

Markedsanalyse,
kundeanalyse,
skrivebordsundersøkelser

Strategi

Bedriftsidentitet,
strategi,
merkevarebygging

Design & innhold

Innholdsmarkedsføring,
visuell profil,
layout, bilderedigering

Arrangementer

Kundearrangementer,
bedriftsinterne samlinger,
messer & utstillinger


Konsense holder til i Bergen:

930 16 586

Olsvikveien 315 • 5184 Olsvik