Frontside Powerpoint slideshow

LEVE Hordaland

LEVE Hordaland er et fylkeslag til LEVE – landsforeningen for etterlatte ved selvmord. Innhold og layout av fylketslagets brosjyre, produksjon av diverse trykksaker Deltakelse i arrangementskomitéen for landsmøte og dagskonferansen … Les mer …
Les mer ...

Carboline Powerpoint bedriftspresentasjon

Carboline Norge

Utvikling av Powerpoint mal og standard presentasjon, produksjon av diverse trykksaker og messeutstyr Planlegging og gjennomføring av messer og utstillinger
Les mer ...

Program for NKFs strategisamling i 2014

NKF Bergen

NKF Bergen er en anerkjent bransjeorganisasjon som engasjerer seg for fagområdet korrosjon og korrosjonsbeskyttelse, og bidrar til kunnskapsutveksling, erfaringsoverføring og nettverksbygging innen faget. Innhold og layout av diverse trykksaker Involvert … Les mer …
Les mer ...

Produktkatalog til Hummervoll Industribelegg

Hummervoll Industribelegg

Jeg var ansatt i Hummervoll Industribelegg – en renommert leverandør av fugefrie gulvbelegg – fra 2013 til 2016, ansvarlig for markedsføring og kommunikasjon. Kartlegging av markedssegmenter, konkurranseanalyser Utarbeidelse av bedriftsidentitet, … Les mer …
Les mer ...

StS gruppens logo og slogan «Med fremtiden i sikte»

StS gruppen

Jeg var ansatt i StS gruppen – en kjent vedlikeholdsentreprenør og leverandør til olje- og gassindustrien – fra 2008 til 2012, ansvarlig for markedsføring og kommunikasjon. Kundetilfredshetsundersøkelser, konkurranseanalyser Utvikling av … Les mer …
Les mer ...

Tittelside til D&F Groups kundemagasin Dialogen 2007/01

D&F Group

Jeg var ansatt i D&F Group (i dag Beerenberg Corp.) – en betydelig vedlikeholdsentreprenør og leverandør til olje- og gassindustrien – fra 2002 til 2008, ansvarlig for markedsføring og kommunikasjon. … Les mer …
Les mer ...