Konsense hjelper deg med å gi bedriften din et løft
– ved å være en støttespiller, pådriver og bidragsyter i markedsføringen av din virksomhet.

Markedsføring – en viktig nøkkel til vekst

Markedsføring skal sikre rekruttering av nye kunder og oppfølging av allerede eksisterende kunder. Formålet er å skape så tette band som mulig og oppnå kundelojalitet.
Markedsføring påvirker I tillegg hvordan ansatte og fremtidige medarbeidere opplever bedriften.

Relevant markedsføring

Effekten av markedsføring er i stor grad avhengig av hvor relevant innholdet oppleves av mottakeren. Derfor er det viktig å få frem hvilken nytteverdi bedriften, produktet eller tjenesten har for den spesifikke kunden.

Ideelt sett begynner det med en god forståelse av bedriftens kundegrupper, en overordnet markedsstrategi og markedsplaner for hver enkel kundegruppe.

Helhetlig markedsføring

Selv om mange hevder det – markedsføring skjer fortsatt ikke bare online. Alle kontaktflater mellom bedrift og (potensielle) kunder bidrar til effekten av markedsføringen. Dette omfatter opplevelse av selve produktet eller tjenesten, kontakt med medarbeidere i bedriften, korrespondanse, markedsmateriell og presentasjon i alle slags medier. Munn-til-munn anbefalinger er fortsatt det desidert mest effektive virkemiddelet.

En god markedsstrategi starter innad i bedriften, baserer på markedsinnsikt, fokuserer på kundeopplevelsen og skaper tillit.

B2B markedsføring

Markedsføring mot bedriftskunder (business to business) har mye til felles med markedsføring mot privatpersoner (også kalt for B2C – business to consumer).

Det er likevel noen forskjeller. Kjøpsprosessen er ofte lengre og formalisert, og involverer flere personer. Til gjengjeld er det vanligvis lettere å identifisere og segmentere nye potensielle kunder.

Imidlertid må en ikke glemme at også B2B markedsføring henvender seg til mennesker. Her har for eksempel relasjonsbygging en enda større betydning.

Måling av resultater

Den eneste måten å finne ut om markedsføringen har hatt den ønskede effekt, er å måle og analysere den. Derfor er det viktig å definere konkrete parametere de forskjellige markedsaktivitetene skal måles på.

Dette er lettere for digital markedsføring der programmer som Google Analytics, tilbakemeldinger fra Facebook, LinkedIn etc. og en rekke andre verktøy leverer store mengder data. Men også effekten av analog markedsføring kan måles med noen enkle grep.