Kundearrangementer

Personlig kundekontakt er fortsatt et av de mest effektive virkemidler i markedsføringen. Arrangementer gir fantastiske muligheter for å bygge opp gode, bærekraftige kunderelasjoner. Seminarer med faglig påfyll innen bedriftens kjerneområde kan bidra til å posisjonere bedriften som en kunnskapsrik samarbeidspartner og leverandør ikke bare av produkter, men løsninger. Sosiale arrangementer kan gi økt kunnskap om kunden og sterkere relasjoner.

Bedriftsinterne samlinger

Også bedriftsinternt har arrangementer en viktig rolle, spesielt innen bedrifts- og ledelsesutvikling, kompetanseoverføring og team building.

Messer & utstillinger

Messer & utstillinger er fortsatt meget gode arenaer for å bygge nye relasjoner. Også her er det viktig å tiltrekke seg oppmerksomhet så raskt som mulig og formidle bedriftens konkurransefortrinn kort, konsist og lett gjenkjennelig. Samtidig skal kunder oppleve kontakten med bedriften både før, under og etter arrangementet som profesjonelt og imøtekommende.