Innholdsmarkedsføring

Selv om en del aktører hevder det, innholdsmarkedsføring er ikke noe nytt. Innholdsmarkedsføring, eller på engelsk «content marketing», går ut på å skape og distribuere relevant og verdifullt innhold for å tiltrekke seg, engasjere og beholde kunden.

Eksempler på slikt innhold kan være artikler og rapporter, case stories, blogginnlegg, infografikk, e-bøker og -kurs, videosnutter, seminarer eller andre typer arrangementer.

Innholdet distribueres gjennom bedriftens kanaler som kundeavis, nyhetsbrev, hjemmeside, sosiale medier, etc. Spesielt i de digitale mediene er det ønskelig at innholdet spres videre gjennom likes og deling.

Visuell profil

En visuell profil – ofte også kalt grafisk profil – skal gjøre bedriften lett og tydelig gjenkjennelig, gjennom en markant logo, samt enhetlig bruk av farger, skrifttyper og andre designelementer. For å utstråle troverdighet bør den visuelle profilen være en grafisk tolkning av bedriftens identitet.

Den visuelle profilen skal brukes i på alle kontaktflater, både med omverden og internt i bedriften.
Eksempler er visittkort, e-post signatur, sjekklister, PowerPoint presentasjoner, brosjyrer og flyere, annonser, hjemmesiden, profiler i sosiale medier og mye mer.

Layout

Layout betyr hvordan tekst, bilder, og andre elementer arrangeres, for eksempel i en presentasjon, brosjyre, annonse eller webside. Layout har stor betydning for hvor raskt innholdet fanger oppmerksomheten og hvor lett leselig en tekst blir oppfattet.

God layout formidler også bedriftens profesjonalitet.

Bilderedigering

Et bilde sier mer enn tusen ord, heter det. Bilder brukt i markedsføring skal raskt tiltrekke seg oppmerksomhet. Det oppnås med en tydelig fokus og et tiltalende utseende.

Uryddige bakgrunn, dårlig lys, bleke farger, bildestøy, manglende skarphet og mer kan redusere den ønskede effekten. Dagens bilderedigeringsprogrammer gir mange muligheter for å hente frem det beste i et bilde eller fjerne uønskede elementer.