Markedsanalyse

Formål med en markedsanalyse er å innhente og evaluere informasjon om situasjonen, muligheter og trusler i et marked. En markedsanalyse kan svare på mange spørsmål, for eksempel

  • Hvor stort er markedet for et spesifikk produkt?
  • Hvem er hovedkonkurrentene?
  • Nye trender / teknologiutvikling i markedet?
  • Kundesegmenter?
  • Egen posisjon i markedet?

Markedsanalysen er et viktig verktøy i strategiprosessen. Også her er det mye informasjon fritt tilgjengelig på internett. I tillegg kommer betalte markedsrapporter og spørreundersøkelser.

Kundeanalyse

For å gjøre markedsføring så relevant som mulig for kunden må du hvite hvem kunden er og hva kunden er opptatt av. Prosessen starter vanligvis med analysen av allerede eksistere kunder og identifisering av de viktigste kunde segmentene som skal undersøkes nærmere. For å nå potensielle kunder prøver en enten å nå flere av de allerede identifiserte kundegruppene eller satser på nye kundegrupper.

Kundeundersøkelser gjennomføres gjerne som spørreundersøkelser, fra enkelte spørreskjemaer til tidskrevende dybdeintervjuer. I tillegg pleier bedriften allerede å ha en god del informasjon. Og gjennom digitale kanaler er det mye informasjon tilgjengelig som ofte er helt gratis. En ny form for kundeundersøkelse er «kundereisen» der en kartlegger kundens opplevelser med bedriften gjennom hele kjøpsprosessen – fra første kontakt til bruk av produkt/tjeneste og kundeservice.

Skrivebordundersøkelser

I dag er det mye informasjon helt gratis tilgjengelig på internett. Dette er informasjon som har blitt samlet inn av andre og til dels for helt andre formål. Slik informasjon kalles også for sekundærdata.

En skrivebordundersøkelse kan gi en god pekepinn og koster ikke så mye. Men det er ikke alltid sagt at relevant data for den aktuelle problemstillingen er tilgjengelig.